خب باز برگشتم 

بعد از تقریبا ده روز...

خب با توجه به اینکه من قصد دارم در کد کاپ سال آینده شرکت کنم 

تمرکزمون رو بیشتر رو کد نویسی میزاریم.

. از امروز هفته ای سه تا پست قطعی . دو تا پست اختمالی میزارم

یعنی به طور قطعی حداقل یک پست میزارم

و به طور شانسی هفته ای یک یا ۲ پست اضافه شاید بزارم شایدم نه

و اینک از این به بعد یه برنامه داریم که با هشتگ مخصوصش مشخصش می کنم و در این برنامه به خوندن و ترجمه مردن کد های پایتون می پردازیم..