لیست نرم افزار هایی که نیاز دارید:آخدین نسخه موجود:

Atom

Sublime

Terminal

MSF Console

Python

Ruby

Brackets

Telegram

Vmware

VBox


تمام نرم افزار های زیربرای شما کاربردی می باشند.

در آینده لیست دوم رو هم منتشر خواهم کرد.