خب میرسیم به یکی از مهمترین بخش های این حرفه

انتخاب کارت شبکه و در این پست روش های انتخاب کارت شبکه مناسب رو معرفی خواهم کرد و 6 تا از بهترین کارت های  شبکه رو بهتون معرفی خواهم کرد.
برای انتخاب کارت شبکه باید
 به چند گزینه توجه داشته باشید.
1:قابلیت هماهنگ سازی یا اصطلاحا سینک شدن.
این گزینه جزو مهم ترین گزینه ها هستش
و از مهم ترین مشکلاتی رو هم که میتونه پیش بیاره اینه که باعث پایین اومدن سرعت و بالا رفتن خطا در Wireless Hacking بشه.
Windows Wlan Card:
The Alfa AWUS036NH 2.4 GHz
<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="https://malltina.com/product/mlt-79975" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>
The Alfa AWUS036NEH 2.4 GHz
<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="http://shirazonline.com/product/awus036nhr" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>
The Alfa AWUS036H USB 2.4 GHz
<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="http://blog.ir/panel/-/followed_blogs?follow=https://www.cyberconnect.ir/onlineshop/nic-wlan-usb/lan-wireless-usb-alfa-awus036h" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>
 
:linux
The Detroit DIY Electronics Wifi Antenna For Raspberry Pi
<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="https://www.amazon.com/Wifi-Antenna-Raspberry-Pi-Instructions/dp/B00H95C0A2" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>
The Alfa AWUS036ACH 802.11ac AC1200 Wide-Range USB 3.0 Wireless Adapter with External Antenna
<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="http://shirazonline.com/product/awus036ach" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>

The TP-LINK TL-WN722N 2.4 GHz

<style>
#followButton{margin: 5px;text-align: center;}#followButton a{text-decoration: none;background: #744FFF;font-size: 16px;display: block;padding: 2px;border-radius: 6px; color: #FF597B;font-family: tahoma;border-width: 0px;border-style: ;border-color: #FFFFFF;}#followButton a:hover {background: #FF597B;color: #744FFF;}</style>
<div id="followButton"><a id="followButtona" href="https://www.digikala.com/product/dkp-2747/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-usb-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-tl-wn722n" target="_blank">برای خرید کلیک کنید</a></div>
تو پست های بعدی به نکته های بیشتری اشاره می کنم.