خب اولین اموزش ما چیه!!

اینکه بفهمیم به چه کسی هکر گفته میشه

.

تصور اکثر از انسان ها از هک تصور اشتباهی هستش.

هکر به کسی گفته میشه که بدون نام کاربری و رمز عبور به سیستم وارد میشه.

هکر ها به ۴ دسته تقسیم می شوند.

دسته ی اول هکر های کلاه سیاه:

این دسته از هکر ها با دلایل مختلف به سیستم ها نفوذ کرده اطلاعات سرقت و سیستم را تخریب می کنند.

دسته ی دوم کلاه خاکستری هستند که به سیستم نفوذ کرده و اطلاعات را سرقت می کنند اما سیستم را تخریب نمی کنند.

اما دسته ی سوم کلاه صورتی نام دارند و ممکن است هر کاری ازشان سر بزند و در واقع خطرناک ترین دسته هستند.

و اما دسته ی چهارم: 

دسته ای که امیدوارم شما به آن بپیوندید

دسته ی هکر های کلاه سفید.این دسته از هکر ها با نفوذ به شبکه ایرادات سیستم های امنیتی را یافته و برطرف می کنند.